Bauder PIR Kompaktdach

Dach kompaktowy Bauder PIR Kompaktdach jest systemem dachu płaskiego, w którym warstwy hydroizolacji i termoizolacja są do siebie sklejone tworząc jednolitą warstwę.
 
Zalety tego systemu są niezaprzeczalne:

Brak możliwości dostania się wody pod pokrycie
Typowy problem wielu tradycyjnych systemów pokryć dachów polega na możliwości przedostania się wody pod pokrycie. BauderPIR Kompaktdach jest trwale związany z konstrukcją nośną, co wyklucza wniknięcie wody pod pokrycie przy ewentualnym u szkodzeniu dachu.

Najwyższe bezpieczeństwo
Skutki mechanicznego uszkodzenia pozostają w miejscu wystąpienia. Bezpośrednie połączenie warstw z konstrukcją nośną uniemożliwia wielkopowierzchniowe straty w przypadku wystąpienia szkody. Uszkodzone miejsca mogą zostać precyzyjnie zlokalizowane.

Bezpośrednie sklejenie do siebie wszystkich warstw układu

Zarówno paroizolacja, warstwa termoizolacji jak i papa podkładowa zanurzone są w gorącym bitumie i tworzą w ten sposób kompaktowy pakiet hydro- i termoizolacji.

Dobra wydajność izolacyjna
Poliuretan jako materiał termoizolacyjny zapewnia dobrą izolacyjność już przy niewielkich grubościach.

Łatwość i szybkość montażu
Poręczny format płyt umożliwia łatwe docinanie i wpływa korzystnie na tempo pracy.

Dostępność płyt również z wyrobionym spadkiem
Płyty termoizolacyjne BauderPIR KOMPAKT dostępne są również z wyrobionym spadkiem. Standardowy spadek wynosi 2%.

Zabezpieczenie przed działaniem sił ssących wiatru
Właściwość przebadana do wysokości budynku 100m.

Odporność ogniowa
Testy w zakresie odporności ogniowej przeprowadzone w instytucie badań ogniowych w Karlsruhe w oparciu o normę ENV DIN V 1187, met. 3 wykazały, że modele dachów z wykorzystaniem BauderPIR M lub Foamglas T4 zachowują się w identyczny sposób nie powodując rozprzestrzeniania ognia z góry. Właściwość określana jako "palny" okazała się całkowicie pozbawiona negatywnego wpływu.

Duża wytrzymałość na obciążenie
BauderPIR KOMPAKT dzięki swojej specjalnej recepturze jest nadzwyczaj stabilny wymiarowo oraz wytrzymały na ściskanie. Indeks PIR > 250, wytrzymałość na ściskanie ≥150 kPa.

Niewielki ciężar - poręczne wielkości
Płyty do termoizolacji BauderPIR KOMPAKT są lekkie i dzięki swoim wymiarom wynoszącym 600 x 600 mm szczególnie poręczne. Jest to bardzo doceniana cecha.
Przykład: dach kompaktowy na podłożu betonowym:
1. Papa nawierzchniowa BauderKARAT
2. Papa podkładowa BauderKOMPAKT ULK
3. Bitum lany na gorąco
4. Termoizolacja BauderPIR KOMPAKT
6. Paroizolacja BauderKOMPAKT DSK