BauderTHERMOFOL

W odpowiedzie na podstawowe lub średnie wymagania stawiane lekkim dachom przemysłowym i halom Bauder oferuje różnorodne rozwiązania systemowe na bazie PVC-P. Jednowarstwowa hydroizolacja wykonana z folii dachowej BauderTHERMOFOL spełnia wszystkie standardowe wymagania i umożliwia pewny montaż w budownictwie nowym oraz przy renowacji istniejących pokryć dachowych.

Wytrzymałe folie dachowe PVC-P przeznaczone są do montażu luzem i łączenia na krawędziach techniką zgrzewania gorącym powietrzem lub środkiem spęczniającym. Zastosowanie mocowania mechanicznego lub balastu zabezpiecza przed działaniem sił ssących wiatru. Przy montażu na niektórych materiałach termoizolacyjnych (takich jak np. EPS) lub pod balast ze żwiru konieczne jest zastosowanie warstwy rozdzielczej i ochronnej.

Trwałe folie hydroizolacyjne BauderTHERMOFOL zapewniają szeroki wybór sposobu montażu, grubości materiału oraz koloru powierzchni, a bogaty zestaw akcesoriów ułatwia montaż i umożliwia kompletne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.