BauderTEC

System samoprzylepny
Coraz bardziej zauważalna staje się konieczność zapenienia wysokiego bezpieczeństwa w trakcie montażu izolacji. Elementy wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak świetliki czy wywietrzaki ograniczają mozliwość stosowania otwartego ognia na dachu. Rezygnacja z posługiwania się palnikiem jest możliwa jedynie przy zastosowaniu całkowicie samoprzylepnego systemu BauderTEC. Szybkość i łatwość realizacji oraz mniejsza ilość potrzebnych narzędzi pozwalają znacząco obniżyć koszty montażu.

Na gorąco lub na zimno: pełna swoboda montażu
Samoprzylepne papy systemu BauderTEC można bez ograniczeń łączyć z elastomerobitumicznymi papami zgrzewalnymi – na klejoną na zimno papę podkładową BauderTEC KSA można przykładowo przygrzać papę nawierzchniową BauderKARAT, chroniąc w ten sposób wrażliwą na otwarty ogień termoizolację. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie na dachu konwencjonalnej techniki zgrzewania, stosując papę samoprzylepną jedynie w miejscach wrażliwych na ogień. To powoduje, że BauderKARAT jest idealnym rozwiązaniem na każdy dach płaski.

Rozwiązanie systemowe
System BauderTEC pozwala pewnie i czysto uszczelnić nawet skomplikowane formy dachów – również w trakcie prac renowacyjnych. Zgodnie z wytycznymi dla dachów płaskich minimalny spadek powierzchni powinien wynosić 2%. Wysokiej jakości produkty BauderTEC w połączeniu z papami zgrzewalnymi zapewniają bezpieczeństwo nawet poniżej tej wartości. Samoprzylepny BauderTEC nieodzowny jest również na dachach o bardzo dużym spadku (np. szedowych), gdzie tradycyjne zgrzewanie jest utrudnione. Dzięki swoim zaletom BauderTEC można stosować na wszystkich znanych konstrukcjach nośnych:
 
  • na podłożach z blach trapezowych dzięki dużej wytrzymałości na przedepnięcie papy paroizolacyjnej BauderTEC KSD
  • na podłożach drewnianych dzięki eliminacji zagrożenia pożarem w trakcie montażu
  • na wrażliwych termicznie podłożach (EPS, kopuły świetlne z PVC) dzięki rezygnacji z posługiwania się palnikiem.