BauderTHERM

Szybkość i ekonomiczność to czynniki, na które klienci zwracają obecnie największą uwagę. BauderTHERM jest nowoczesnym rozwiązaniem spełniającym wysokie wymagania stawiane materiałom izolacyjnym. Wytyczne dotyczące rzemiosł dekarskich zalecają częściowe zgrzewanie podkładowej warstwy izolacji w sposób punktowy lub pasmowy (również w przypadku renowacji). W codziennej praktyce zgrzewanie punktowe okazuje się jednak zbyt skomplikowane i czasochłonne, co może prowadzić do nieprawidłowego łączenia warstw. Dlatego stworzyliśmy system THERM. Charakteryzuje się on zastosowaniem innowacyjnych pasm THERM, wykonanych z szybko aktywującego się, samoprzylepnego bitumu elastomerowego, dzięki którym produkt jest natychmiast gotowy do użycia.

Mniejsza powierzchnia zgrzewania. Szybko aktywujący się specjalny bitum.


Dzięki pasmom THERM zalecane częściowe zgrzewanie powierzchni papy podkładowej lub renowacyjnej staje się czynnością lekką i łatwą, gdyż eliminują one konieczność zgrzewania punktowego. Papy Bauder THERM są papami elastomerobitumicznymi z pasmami bitumu znajdującymi się na spodniej lub na obu stronach wstęgi. Udział pasm w powierzchni papy wynoszący ok. 60% ułatwia prawidłowy i pewny montaż. Dzięki posypce obszar pomiędzy pasmami nie przykleja się do podłoża.

Dużą oszczędnością czasu charakteryzuje się również montaż paroizolacji BauderTHERM DS 1 DUO oraz DS 2. Kładzenie warstw: rozdzielczej, wyrównującej ciśnienie pary wodnej oraz paroizolacyjnej nastepuje po sobie bez zbędnych przerw. Możliwy jest również bezpośredni montaż termoizolacji PIR bez dodatkowego klejenia.