Możliwości renowacji

Przy renowacji powierzchni płaskich istniejący układ może zostać zachowany jeżeli spełnione są pewne warunki, a nowa warstwa mocowana jest do istniejącej. Jeśli natomiast stary układ nie może zostać zachowany, to po usunięciu starych warstw izolacji należy wykonać całkiem nowe pokrycie.

Renowacja na starym istniejącym pokryciu daje wiele zalet:
  • Eliminację nakładów czasu i pracy do usunięcia istniejących warstw.
  • Eliminację kosztów utylizacji materiałów.
  • Możliwość wykorzystania istniejącej paroizolacji.
  • Istniejąca termoizolacja przyczynia się do oszczędności kosztów energii.

Przeprowadzenie renowacji na starym istniejącym pokryciu jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
  • Pęcherze i pofałdowania istniejącej hydroizolacji muszą być rozcięte i wyrównane.
  • Istniejąca termoizolacja nie może być zmurszała i powinna być sucha.
  • W przypadku gdy np. podłoże z bitumu ma zostać pokryte folią z tworzywa sztucznego należy zapewnić warstwę rozdzielczą.
  • Należy oszacować niezbędne zabezpieczenie przed działaniem sił ssących wiatru.
Przykład: Renowacja przy użyciu folii z tworzyw sztucznych Baudera: Przy całej różnorodności starych układów warstw, również z użyciem pap bitumicznych, może być zastosowana specjalna folia renowacyjna BauderTHERMOPLAN-T SV 15 V (powlekana od strony spodniej włókniną przeznaczoną do klejenia).

Przykład: System renowacji z zastosowaniem jednowarstwowej papy BauderTHERM SL 500 stosowanej na funkcjonalnym starym układzie.