Analiza stanu istniejącego

  Nasi specjalnie przeszkoleni doradcy sprawdzają na miejscu stan istniejący hydroizolacji budynków przemysłowych lub użyteczności publicznej w oparciu o listę kontrolną sporządzoną przez zespół doradców technicznych. W razie potrzeby oględziny takie mogą się odbyć w obecności dekarza, który przeprowadzi renowację w oparciu o ustalone wskazówki.

W przypadku, gdy szkody są widoczne gołym okiem, należy przeprowadzić dokładniejsze badanie dachu. W tym celu dokonuje się odkrywek w różnych miejscach w celu dokonania oceny istniejącego stanu. Należy przy tym sprawdzić, czy termoizolacja nie jest zawilgocona oraz czy wilgoć nie zalega na paroizolacji, a także czy paroizolacja w ogóle została zastosowana.

Wyniki oględzin muszą być udokumentowane, gdyż stanowią podstawę do podjęcia decyzji o sposobie koniecznej renowacji. Po analizie wykonawca lub właściciel otrzymuje wyczerpującą dokumentację na temat stanu dachu.

Gdy analiza wykaże, że dach musi zostać poddany renowacji, nasi doradcy gotowi służyć radą we wszystkich fazach procesu.

O sposobie renowacji decyduje stan istniejącego układu warstw na dachu. Gdy dach jest "nie do odratowania" czyli w sytuacji, gdy termoizolacja jest przesiąknięta, a paroizolacja uszkodzona, wówczas jedynym rozwiązaniem jest wykonanie całego dachu od nowa.

Wykonanie pokrycia całkowicie od podstaw z odpowiednią termoizolacją i dobrze dobranym rodzajem hydroizolacji powoduje, że dach staje się znowu bezpieczny i niezawodny. Często jednak istniejący układ warstw może spokojnie pozostać, a renowacja może być przeprowadzona na istniejącym podłożu. Rozwiązanie takie posiada wiele zalet:
  • Nie potrzeba usuwać starych warstw
  • Nie ponosi się kosztów związanych z usunięciem i pozbyciem się ich.
  • Można pozostawić istniejącą paroizolację
  • Istniejąca termoizolacja przyczynia się do zaoszczędzenia energii.

Zasadniczo istnieją dwa sposoby renowacji starego podłoża:

1. Odnowienie samej hydroizolacji: 
W tym przypadku renowacja polega na zwykłym przygrzaniu dodatkowej warstwy papy renowacyjnej na starą papę nawierzchniową.

2. Odnowienie hydroizolacji z dodatkowym dociepleniem:
W wersji tej na starą powierzchnię dokłada się dodatkową termoizolację wraz z całkiem nowymi warstwami hydroizolacji. W ten sposób uzyskuje się zwiększenie wydajności izolacyjnej dotychczasowej warstwy.