Ocena stanu istniejącego

Nie istnieje jedno ogólne rozwiązanie przewidziane dla renowacji wszystkich dachów płaskich. Podstawą do wyboru odpowiedniej metody w zakresie renowacji są oględziny połączone z dokładnym przebadaniem istniejącego stanu. Zalicza się do tego w pierwszej kolejności sprawdzenie istniejących warstw dachu od podłoża do warstwy wierzchniej, względnie warstwy balastowej zabezpieczającej powierzchnię. W szczególnym przypadku materiały mogą zostać przebadane w naszym laboratorium. Nie należy pomijać również przeznaczenia pomieszczenia, gdyż sposób jego użytkowania ma bardzo istotny wpływ na obciążenie całego układu. Najbardziej istotna jest temperatura i wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczenia.


Przykład: szczeliny i rysy
Przykład: Zastoiny i miejsca odkładania się zanieczyszczeń
 
Przy ocenie stanu istniejącego w pierwszej kolejności dokonuje się oględzin zewnętrznych. Należy zebrać informacje o spadku połaci, rodzaju i ilości przejść przez dach (kopuły świetlne, kominki wentylacyjne itp.). W środku powierzchni należy sprawdzić dach pod kątem występowania fałd, rys, pęcherzy, stanu powierzchni. W dalszej kolejności należy sprawdzić obszary przyłączeń i przejścia przez dach.

­­
  • Czy wpusty osadzone są w najniższych punktach tak, żeby woda rzeczywiście mogła do nich spływać?
  • Czy przyłączenia do przejść względnie dylatacji wyprowadzono z płaszczyzny odprowadzającej wodę?
  • Czy w miejscach przyłączeń do attyk lub ścian zachowano odpowiednią wysokość wywinięcia papy do góry?
  • W jaki sposób wykonane są obróbki blacharskie?
  • W jaki sposób wykonano dylatacje?

Specjaliści z firmy Bauder sporządzili listę kontrolną, na podstawie której doradcy klienta mogą dokonać oceny najważniejszych miejsc. W przypadku gdy szkody widoczne są już w trakcie wstępnych oględzin, należy przeprowadzić badanie szczegółowe. Należy w takiej sytuacji dokonać odkrywki w celu sprawdzenia stanu zawilgocenia termoizolacji oraz czy wilgoć nie zalega na paroizolacji, a także czy w ogóle istnieje warstwa paroizolacyjna.

Ocena dachu dachu

 


Porady eksperta dachowego Nie istnieje uniwersalny sposób renowacji dachu płaskiego. Dlatego przed każdą czynnością renowacyjną konieczne jest jego gruntowne sprawdzenie.

Bauder służy przy tym pomocą na miejscu: nasi specjalnie przeszkoleni doradcy dokonają oceny istniejącego stanu i wskażą najlepszy sposób przeprowadzenia renowacji.

» więcej na temat kontroli dachu