Założenia dla renowacji dachu płaskiego

Przydatność podłoża do bezpośredniego montażu warstwy renowacyjnej
Czy istniejące podłoże nadaje się do bezpośredniego montażu papy bitumicznej lub folii z tworzywa sztucznego, czy konieczne jest zastosowanie warstwy rozdzielczej (np. przy renowacji papy z wysoką zawartością polimerów)?

Warstwa rozdzielcza wymagana jest wtedy, gdy występują naprężenia w istniejącej hydroizolacji (pęknięcia lub rysy na papie istniejącej). Poprzez zastosowanie wkładki rozdzielczej zapobiega się przenoszeniu naprężeń do nowej warstwy. Jest ona wymagana również wtedy, gdy warstwy renowacyjne z pap bitumicznych stosowane są na foliach dachowych niezgodnych z bitumem. Dotyczy to również sytuacji odwrotnej, gdy folie z tworzyw sztucznych mające pokrywać hydroizolację z tworzyw sztucznych mocowne są całą powierzchnią na klej i zgrzewane na zakładach gorącym powietrzem.

Czy konieczny jest specjalny rodzaj odwodnienia?

Tworzenie się zastoin wodnych ma negatywne skutki zwłaszcza przy dachach niepokrytych żwirem:

  • Wzmożona tendencja do odkładania się zanieczyszczeń w tych obszarach.
  • Obciążenie mechaniczne poprzez zamarzanie zastoin wodnych w zimie, jak również duże różnice temperatur zwłaszcza na stykach zastoiny wodnej lub lodu.

Opłacalnym rozwiązaniem wg naszego doświadczenia jest zastosowanie warstwy termoizolacyjnej z płyt spadkowych BauderPIR T. Standardowe płyty posiadają spadek ok. 2%.

Czy dodatkowa warstwa termoizolacji jest kwestią wyboru czy nawet wymaganiem?
Przy renowacji istniejących konstrukcji dachu decydujące znaczenie ma wymagana wartość współczynnika "U" z wytycznych dotyczących zaleceń oszczędności energii. W przypadku gdy istniejąca konstrukcja dachu nie zapewnia osiągnięcia wymaganej wartości, konieczne jest zastosowanie docieplenia.

Czy istniejące pokrycie spełnia swoją funkcję?

Zgodnie z wytycznymi do planowania i wykonywania dachów z hydroizolacją "Wytyczne dachów płaskich" wykonanie renowacji funkcyjnego dachu może być wykonane poprzez użycie jednej warstwy papy polimerobitumicznej pod warunkiem spełnienia określonych założeń.


Przykład: Dwuwarstwowy zgrzewany system hydroizolacji bitumicznej z papą wierzchnią BauderKARAT i termoizolacją spadkową BauderPIR na niefunkcyjnym starym podłożu z suchą termoizolacją.