Układy warstw

W celu ochrony dachu przed takimi obciążeniami jak: temperatura, wilgotność, oddziaływania mechaniczne i środowiskowe stosuje się układy wielowarstwowe składające się z następujących elementów:

Konstrukcja nośna

Konstrukcja nośna dachu stanowi podłoże dla warstw znajdujących się powyżej. W zależności od przyjętego rozwiązania może ona składać się z betonu zbrojonego, komórkowego, blach trapezowych lub drewna.

Roztwór gruntujący

Przy układach klejonych jako roztwór gruntujący stosuje się roztwory bitumiczne, lub emulsje bitumiczne nanoszone na konstrukcje nośne. Wiążą one pyły i zwiększają przyczepność pomiędzy podłożem a warstwą znajdującą się na nich. Dzięki optymalnemu składowi Burkolit V nadaje się do prawie wszystkich podłoży.


Warstwa rozdzielcza

Bezpośredni montaż materiałów nie jest możliwy lub dopuszczalny na każdym rodzaju podłoża. Szczegółną uwagę na kwestie bezpieczeństwa należy zwracać przy konstrukcjach drewnianych. Konieczne jest w tym przypadku stosowanie odpowiedniej wkładki rozdzielczej w celu ochrony drewna przed działaniem ognia i zmniejszania naprężeń wynikających z właściwości drewna. Idealnym materiałem do tego celu jest BauderFLEX TA 600 - zarówno w budownictwie nowym jak i przy renowacji istniejących pokryć. Jego podstawowymi zaletami są wysoka elastyczność i wytrzymałość mechaniczna, a łatwe mocowanie mechaniczne oraz większa długość rolek skracają czas montażu wpływając na ekonomiczność.


Paroizolacja

W celu uniknięcia zawilgocenia składników izolacji budynku konieczne jest całkowite wyeliminowanie jakiejkolwiek dyfuzji przez warstwę paroizolacyjną. Pewnym i szybkim w montażu rozwiązaniem są papy BauderTHERM DS 1 DUO i BauderTHERM DS 2. Ich pasma THERM z szybko aktywującym się bitumem samoprzylepnym skracają znacznie czas montażu i umożliwiają szybkie przymocowanie warstwy termoizolacyjnej bez dodatkowych środków klejących. Przy konstrukcjach nośnych z drewna i blaz trapezowych szczególnie przydatne są samoprzylepne paroizolacje BauderTEC KSD DUO i BauderTEC DBR nie wymagające stosowania palnika i szybkie w montażu.


Termoizolacja

Warstwa z płyt termoizolacyjnych zapewnia stałe temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz minimalizuje utratę ciepła w zimnych porach roku. Poliuretan PIR jako najbardziej skuteczny materiał termoizolacyjny już przy niewielkich grubościach warstwy zapewnia dobrą wydajność izolacyjną: BauderPIR FA (WLS 023), BauderPIR M (WLS 028 i 030) BauderPIR T spadkowy (WLS 030).


Podkładowa warstwa hydroizolacji

Trwałe zabezpieczenie zapewniają elastomerobitumiczne papy zgrzewalne BauderFLEX lub szybkozgrzewalna BauderTHERM UL 50. Dzięki znakomitej giętkości w niskich temperaturach i dużej odporności na działanie podwyższonych temperatur wytrzymują one znaczne obciążenia przez dziesięciolecia. W przypadku gdy pierwsza warstwa znajduje się na nieodpornym na działanie temperatur podłożu, takim jak płyty EPS, montaż z użyciem otwartego ognia jest wykluczony. Optymalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie pap samoprzylepnych takich jak BauderTEC KSA DUO lub BauderTEC KSA.


Wierzchnia warstwa hydroizolacji

Papy wierzchniego krycia są bezpośrednio wystawione na działanie rozmaitych warunków pogodowych. Ich jakość ma decydujący wpływ na żywotność dachu. Produktem najwyższej jakości firmy Bauder jest papa BauderKARAT. Wytycza ona standardy w zakresie odporności na starzenie znacznie przekraczające wymagania normy DIN. Wysoka jakość i krótki czas montażu charakteryzują również papę Baukubit K5K. W przypadku gdy wymogi przeciwpożarowe wykluczają stosowanie palnika odpowiednim wyborem jest BauderTEC KSO SN. W układach zazielenienia jako warstwę nawierzchniową stosuje się specjalną papę bitumiczną BauderPLANT E.Dobrą alternatywę dla hydroizolacji z pap bitumicznych na dachach lekkich stanowią folie z tworzyw sztucznych. Szczególnie godna polecenia jest folia FPO BauderTHERMOPLAN - odporna na przenikanie korzeni i charakteryzująca się znaczną żywotnością i prostotą montażu.


Warstwa użytkowa i zabezpieczająca

O sposobie użytkowania dachu poza uwarunkowaniami statycznymi decyduje bardzo często sam użytkownik. Wszędzie gdzie to jest możliwe powinno się rozważyć możliwość podniesienia wartości obiektu poprzed odpowiednie rozwiązania wizualne, ekologiczne czy użytkowe. Alternatywnie zaaranżowane powierzchnie mogą być pokryte zielenią lub płytami chodnikowymi. Oba rozwiązania stanowią dodatkową ochronę hydroizolacji przed obciążeniami temperaturowymi oraz promieniowaniem UV.  
Przykład: Dwuwarstwowy układ hydroizolacji z pap bitumicznych na konstrukcji z betonu.
  1. Papa nawierzchniowa BauderKARAT

  2. Papa podkładowa BauderTHERM UL

  3. Termoizolacja BauderPIR T z wyrobionym spadkiem

  4. Paroizolacja BauderTHERM DS2

  5. Roztwór gruntujący Burkolit V


Przykład: Jednowarstwowy system hydroizolacji FPO, mocowany mechanicznie na podłożu z blachy trapezowej (np. lekki dach przemysłowy wg DIN 18234):
  1. Papa nawierzchniowa BauderTHERMOPLAN-T

  2. Termoizolacja z płyt BauderPIR FA

  3. Paroizolacja BauderTEC DBR