Dachy zielone

Dachy zielone w naturalny sposób gromadzą wodę, wiążą kurz i prawie w ogóle nie nagrzewają się w czasie upałów. Chronią one hydroizolację w jeszcze lepszym stopniu niż warstwa żwiru i przedłużają przez to jej żywotność. Dzięki swojej zdolności pochłaniania wody i związanym z tym znacznym ograniczeniom ilości wód odprowadzanych do kanalizacji możliwa jest znaczna redukcja opłat za odprowadzanie ścieków opadowych. Tendencja do projektowania dachów zielonych jest wzrastająca, a jej głównym motywem jest dążenie do odzyskania utraconych terenów zielonych. Niezależnie od tego dachy zielone stanowią niezłą przestrzeń dla życia roślin i drobnej fauny.

Zazielenienie ekstensywne
Zazielenienie ekstensywne składa się przeważnie z mało wymagającej i niskiej roślinności, po której można chodzić tylko w wyjątkowych sytuacjach w celu kontroli i konserwacji. Podstawowym kryterium przy wyborze tego rozwiązania jest minimalny nakład pracy związanej z utrzymaniem takiej powierzchni.

Zazielenienie intensywne
Zazielenienie intensywne z obszarami z trawą i roślinnością, ścieżkami do poruszania się i przebywania mogą być kształtowane i użytkowane w ten sam sposób co ogrody. Możliwe jest projektowanie równie dobrze samej trawy jak i wyższych drzew.