Sanktuarium Najświętszej Rodziny, Kraków

Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie zostało wzniesione w latach 1983-1992. Prace budowlane zakończono na początku lat 90. XX wieku, natomiast prace wykończeniowe trwały systematycznie do 2008 roku. Ostatnim etapem wieńczącym budowę było wykonanie ołtarza sanktuaryjnego, budowanego od roku 2004. Projekt ołtarza wykonał prof. Wincenty Kućma. Ołtarz jest wykonany z drewna lipowego.
Sanktuarium Najświętszej Rodziny

Lokalizacja