Folie dachowe z tworzyw sztucznych

Lekie dachy przemysłowe i hale kryte są najczęściej foliami dachowymi z tworzyw sztucznych. Obowiązuje przy tym ta sama zasada, co przy hydroizolacjach z pap bitumicznych: Efekt zależy od jakości zastosowanego systemu.

       

Warto wiedzieć ...

Montaż folii dachowych z tworzyw sztucznych. Folie dachowe z tworzyw sztucznych stosowane są przeważnie w systemie do układania luzem. Zabezpieczenie warstw następuje poprzez stosowanie mocowania mechanicznego, lub poprzez odpowiedni balast. Mocowanie mechaniczne wykonywane jest na podstawie planu sporządzonego w oparciu o normę DIN 1055 -2005 część 4. Mocowanie mechaniczne może być umieszczane na zakładach (łączniki) lub w środku wstęg (łączniki lub szyna mocująca). Do systemów pod balast stosuje się specjalnie wzmocnione i przebadane folie. Szczególne obciążenia takie jak stojąca woda, mikroorganizmy lub przerastanie korzeni są czynnikami decydującymi o wyborze odpowiedniego produktu. Niewielkie grubości pap oraz specjalna apretura produktów powoduje, że folie z tworzyw sztucznych zapewniają wydajny system hydroizolacji: długotrwały i pewny.