BauderTHERMOFOL

Hydroizolacji lekkich dachów przemysłowych takich jak hale lub magazyny stawia się często podstawowe lub średnie wymagania. Firma Bauder oferuje w tym zakresie różnorodne rozwiązania systemowe na bazie PVC-P. Jednowarstwowa hydroizolacja z użyciem folii Bauder THERMOFOL spełnia wszystkie standardowe wymagania i umożliwia pewny montaż zarówno w budownictwie nowym jak i w renowacji.

Warto wiedzieć ...

Montaż folii z tworzyw sztucznych. Folie dachowe z tworzyw sztucznych układa się przeważnie luzem. Zabezpieczenie przed przesuwaniem warstw zapewnia się poprzez mocowanie mechaniczne lub przez odpowiednią warstwę balastową. Na potrzeby mocowania mechanicznego sporządza się plan mocowania liniowego, na krawędzi lub punktowego w środku w stęg. Plan sporządzany jest w oparciu o normę DIN 1055 -2005 część 4. Do stosowania z warstwą balastową nadają się tylko specjalne i przebadane folie. Ważnym kryterium przesądzającym o doborze właściwego materiału jest występowanie szczególnych obciążeń takich jak stojąca woda, mikroorganizmy i możliwość przerastania korzeni. Niewielkie grubości folii oraz specjalne przystosowanie sprawiają, że system hydroizolacji z tworzyw sztucznych jest długotrwały i pewny.