Papy bitumiczne

Wymagania stawiane konstrukcjom dachowym są rożnorodne. Jakość i sposób montażu zastosowanych materiałów mają decydujący wpływ na żywotność całego układu warstw. Poszczególne komponenty składowe mogą być przy tym łączone w dowolny sposób: konwencjonalne papy zgrzewalne mogą być montowane razem z papami szybkozgrzewalnymi typu THERM lub papami samoprzylepnymi typu TEC. Wszystkie one mogą być stosowane na materiale termoizolacyjnym dowolnego typu.

Warto wiedzieć ...

Co to są papy polimerobitumiczne?

Papy polimerobitumiczne są papami bitumicznymi z wkładką nośną i obustroną masą z bitumu polimerowego. Rozróżnia się dwa rodzaje pap polimerobitumicznych: papy elastomerobitumiczne PYE oraz papy plastomerobitumiczne PYP. 

Papy elastomerobitumiczne składają się z bitumu destylacyjnego, który jest modyfikowany elastomerami np. SBS (styrol-butadien-styrol).

Papy plastomerobitumiczne składją się z bitumu destylacyjnego, który jest modyfikowany plastomerami np. APP (polipropylen ataktyczny)