Akcesoria

Warto wiedzieć ...

Do czego służy roztwór gruntujący?

Roztwór gruntujący służy jako warstwa utrwalająca podłoże (np. beton) poprzez wiązanie drobnych cząstek. Dalszy montaż warstw może następować dopiero po całkowitym wyschnięciu. Wiele popularnych podłoży takich jak np. powlekane warstwami ochronnymi blachy trapezowe nie wymagają jednak stosowania środka gruntującego.