BauderTEC i BauderTEC DUO

Papy typu BauderTEC przeznaczone są do stosowania wszędzie tam, gdzie nie jest dopuszczalne stosowanie palników. Sytem BauderTEC jest systemem całkowicie samoprzylepnym. Montaż pap jest szybki i może odbywać się przy pomocy niewielkiego zestawu narzędzi. Samoprzylepny bitum sytemu BauderTEC może być swobodnie łączony z bitumem innych pap zgrzewalnych elastomerobitumicznych. Jeszcze większą elastyczność zapewnia system samoprzylepny BauderTEC DUO: Opatentowany sposób łączenia zakładu "DUO-Nahtverschluss" daje możliwość wyboru sposobu łączenia zakładów: na zimno lub przy użyciu palnika. Gwarantuje to pewność połączenia w krytycznym obszarze złącza. Dzięki temu papy te mogą być układane nawet w niesprzyjających warunkach.

Pozostałe informacje na temat systemu samoprzylepnego BauderTEC dostępne są tutaj ...

Warto wiedzieć ...

Co to są papy samoprzylepne?

W bitumicznych papach samoprzylepnych spodnia masa bitumiczne charakteryzuje się tym, że montaż na odpowiednim podłożu polega rozwijaniu rolki przy równoczesnym ściąganiu folii ochronnej. Do prawidłowego sklejenia wystarczające jest dociśnięcie papy do podłoża przy użyciu np. wałka. Papy samoprzylepne stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  • przy konstrukcjach nośnych nieodpornych na działanie wysokich temperatur oraz przy detalach
  • wszędzie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa wykluczone jest stosowanie wysokich temperatur oraz otwartego ognia

  • gdy jest skomplikowana konstrukcja dachu (np. dachy o bardzo dużym spadku, dachy szedowe etc.)

W układach systemowych papy samoprzylepne mogą być stosowane jako paroizolacje, papy podkładowe lub papy nawierzchniowe.