Polimerobitumiczne papy zgrzewalne

Dachy płaskie muszą muszą być szczególnie wytrzymałe na niekorzystne warunki wywołane polegające na działaniu wysokich temperatur i obciążeń mechanicznych. Wymaganiom tym są w stanie sprostać papy bitumiczne, które wyposażone są w szczególnie wytrzymałe wkładki nośne i specjalnie modyfikowaną masę bitumiczną. Poprzez dodatek tworzyw sztucznych do bitumu takich jak SBS lub APP osiąga się bardzo szeroki zakres elastyczności pap. BauderKARAT posiada zakres plastyczności wynoszący 190°C i jest przez to najlepszą papą wierzchniego krycia.

Warto wiedzieć ...

Co to jest zakres plastyczności?

Papy bitumiczne do wykonywania hydroizolacji dachowych ocenia się na podstawie giętkości w niskich temperaturach i odporności na działanie podwyższonych temperatur, które to wartości są podawane w kartach technicznych. W laboratorium przeprowadza się badania polegające na sprawdzeniu w jakiej temperaturze masa bitumiczna zaczyna spływać z wkładki nośnej. Temperatura ta określana jest jako "wytrzymałość na działanie podwyższonych temperatur". Dolny zakres temperaturowy bada się poprzez zaginanie schłodzonej próbki na metalowym wałku o określonej średnicy. Obserwuje się wtedy co dzieje się z bitumem. Różnica pomiędzy temperaturą górną i dolną jest zakresem plastyczności.