Specjalne papy elastomerobitumiczne

Papy bitumiczne o parametrach lepszych, niż wymagane normą. Paroizolacyjne, podkładowe, lub wierzchniego krycia w układach wielowarstwowych.

Warto wiedzieć ...

Co to są specjalne papy elastomerobitumiczne?

Papy te dzięki swoim właściwościom przewyższają wymagania pap normowych.

Papy bitumiczne składają się z wkładki nośnej i z masy bitumicznej znajdującej się po obu stronach wkładki. Właściwości pap i wymagania minimalne określone są w normach krajowych lub europejskich.