Papy nawierzchniowe

Warstwa wierzchnia hydroizolacji musi sprostać niekorzystnemu działaniu wiatru i innych warunków pogodowych. Papy z najwyższej półki takie jak np. BauderKARAT wytyczają standardy znacznie przekraczające wymagania normowe. Jeżeli stosowanie pap zgrzewalnych nie jest dopuszczalne ze względów pożarowych, odpowiednim materiałem są papy samoprzylepne.

W systemach zazielenienia dachów hydroizolacja musi być wykonana z pap odpornych na przenikanie korzeni.

Warto wiedzieć ...

Co wyróżnia papy najwyższej jakości?

Pokryciom dachowym stawiane są w praktyce wymagania, które w znacznym stopniu przekraczają wymagania odpowiednich norm. Doprowadziło to do rozwoju wysokiej klasy pap polimerobitumicznych o właściwościach, znacznie przekraczających minimalne wymagania normowe. Wysokiej klasy papy gwarantują znacznie lepsze parametry niż papy standardowe przyczyniając się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa na dachu. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie zgłaszane jest zapotrzebowanie na najwyższą jakość, prawidłowe wykonawstwo i długotrwałą żywotność.

Składają się one z wyjątkowo wytrzymałych wkładek nośnych w połączeniu z warstwami polimerowego bitumu najwyższej jakości (receptury masy bitumicznej zawierają elastomery i plastomery) o wysokiej wytrzymałości na działanie podwyższonych temperatur, giętkości w niskich temperaturach i odporności na starzenie.