BauderPIR T

Płyty z wyrobionym spadkiem bez warstw kryjących, bez frezu, standardowy spadek 2%

Dane techniczne:
Przeznaczenietermoizolacja z wyrobionym spadkiem dachów płaskich
Opispłyty do termoizolacji dachów płaskich bez warstw kryjących
Rodzaj płyty

 

płyty spadkowe
(dostępne również płyty płaskie)
Wymiary1200 x 800 mm
spadek na górnej powierzchni
Reakcja na ogieńklasa E wg DIN EN 13501-1
B2 wg DIN 4102-1
Wytrzymałość na ściskanie≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
Współczynnik przewodzenia     ciepła (D)
0,030
Współczynnik przewodzenia ciepła (EU)0,027 (<80 mm) 0,026 (80-<120mm) 0,025 (≥120 mm)  
Indeks PIR>250
Typ zastosowaniaDAA dh; DEO dh
Szczegółowe informacje na temat folii zawarte są w przeglądzie produktów oraz w karcie produktu.
Płyty spadkowe9611 0033
Płyty płaskie9611 2033
Płyty koszowe (800x800 mm) 9613 3033
Płyty kalenicowe (800x800 mm)9613 5033