Przykład 6

Budownictwo nowe > podłoże betonowe
Dach kompaktowy Bauder PIR Kompaktdach jest systemem dachu płaskiego,  w którym warstwy hydroizolacyjne oraz materiał termoizolacyjny są kompaktowo sklejone do siebie oraz do podłoża.

1Papa nawierzchniowaBauderKARAT
2Papa podkładowaBauderKOMPAKT ULK
3Klejgorący bitum
4TermoizolacjaBauderPIR KOMPAKT
6ParoizolacjaBauderKOMPAKT DSK