Systemowe rozwiązania dla renowacji dachów

Wersja renowacji dachu, w której pozostawiamy istniejący układ daje wiele zalet, nawet w sytuacji, gdy dotychczasowy nie spełnia już swojej funkcji. W przypadku, gdy istniejące warstwy uszkodzone są w takim stopniu, że nie mogą pozostać, konieczne jest wykonanie całkowicie nowego układu od podstaw po usunięciu starego. Nasi doradcy pomogą Państwu dokonać wyboru właściwego sposobu renowacji przeprowadzając gruntowne sprawdzenie dachu, zwane Bauder Dach-Check.