Bezpieczeństwo dzięki systemowi

Schemat pokazuje w przekroju przykładowe trzy warstwy funkcyjne dachu stromego. Konkretne wykonanie tych warstw w danej sytuacji zależne jest od specyficznych uwarunkowań występujących na dachu. Układy systemowe Baudera zapewniają właściwe rozwiązanie dla każdego przypadku.

Druga warstwa odprowadzająca wodę (1)
Pod pokryciem dachu stromego z dachówek lub innego materiału powinna znajdować się druga warstwa odprowadzająca wodę ze specjalnego materiału. Zapobiega ona przedostawaniu się do termoizolacji i konstrukcji dachu wilgoci pochodzącej z zacinającego deszczu, lotnego śniegu, lub skraplającej się wilgoci.

Termoizolacja (2)
Optymalna warstwa termoizolacji daje oszczędność energii, redukuje emisję szkodliwych gazów, obniża koszty i podnosi komfort zamieszkiwania. Wymagania stawiane termoizolacji dachów są z roku na rok coraz wyższe, i nie wynika to wyłącznie z wymagań wynikających z wytycznych dotyczących oszczędności energii (EnEV).

Warstwa paroizolacyjna (3)
W celu uniknięcia przedostawania się wilgoci z wnętrza pomieszczenia do termoizolacji, w każdym dachu powinna znajdować się warstwa paroizolacyjna. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pojawienia się pleśni lub gnicia. Poza tym zawilgocenie termoizolacji zmniejsza nacznie wydajność ocieplenia.