Papy z samoprzylepnym zakładem

Wyjątkowo szybki montaż przy zapewnieniu szczelności w obszarze zakładów umożliwiają samoprzylepne papy podkładowe z firmy Bauder. Już przy dyfuzyjnych konstrukcjach dachu możliwe jest wykonanie klejonego podkładu zgodnego z wytycznymi dzięki zastosowaniu pap BauderTOP DIFUBIT NSK lub BauderTOP DIFUTEX NSK.

Również wykonanie szczelnej konstrukcji dachu zgodnej z EnEV oraz DIN 4108, cz. 7, jest proste i łatwe. Stosuje się do tego celu BauderTOP TS 75 NSK lub BauderTOP TS 40 NSK ze wzdłużnymi zakładami samoprzylepnymi.