Termoizolacja dachów stromych

Istnieją zasadniczo trzy metody termoizolacji dachów stromych: termoizolacja na krokwiach, termoizolacja pomiędzy krokwiami oraz połączenie tych dwóch wariantów. W przypadku termoizolacji na krokwiach, najlepszej metody ocieplenia, montuje się jednolitą i szczelną warstwę z płyt termoizolacyjnych. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie mniejszych rozmiarów krokwi, które nie muszą być dostosowane gabarytami do grubości izolacji znajdującej się pomiędzy nimi. Przy termoizolacji międzykrokwiowej krokwie niemal zawsze są większe, niż wynika to z wymagań statyki budowli. Poza tym krokwie i ściany stanowią mostki termiczne, które osłabiają efekt termoizolacji. Można to przyrównać do sytuacji takiej w której z zimowego płaszcza zostałyby wycięte pasy. Termoizolacja łączona polepsza słabe punkty termoizolacji pomiędzy krokwiami i pozwala zastosować oszczędną konstrukcję dachu.