Akcesoria

O jakości systemu decyduje w przeważającej mierze jakość zastosowanych produktów. Akcesoria są ważnymi elementami zapewniającymi prawidłowe działanie rozwiązania systemowego. Z tego względu firma Bauder oprócz produktów podstawowych kładzie nacisk także na rozwój odpowiednio dostosowanego asortymentu akcesoriów. Dzięki temu zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie wszystkich składników systemu zarówno na etapie montażu jak i w okresie użytkowania.