Warstwa rozdzielcza pod pokrycia metalowe

Dachy metalowe oraz fasady, są najtrudniejszymi do wykonania elementami budynku. Szczególne wymagania stawiane są zabezpieczeniu przeciwwilgociowemu miejsca pod pokryciem metalowym. Dyfuzyjna papa z samoprzylepnymi zakładami BauderTOP VENT NSK zapewnia optymalne zabezpieczenie od samego początku. Szczególną cechą tego produktu jest warstwa wyrównawcza i drenażowa o grubości 8 mm zapewniająca szybkie i pewne odprowadzenie wilgoci spomiędzy pokrycia metalowego i warstwy rozdzielczej. Zapobiega to trwałemu zawilgoceniu dolnej powierzchni pokrycia, co ma znaczny wpływ na żywotność dachu. BauderTOP VENT NSK jest daje pewność już na etapie montażu. Samoprzylepne zakłady wzdłużne są natychmiast uszczelniane a konstrukcja drewniana jest chroniona przed wilgocią.

Warto wiedzieć ...

Profilowana warstwa rozdzielcza

W przeciwieństwie do warstw rozdzielczych bez warstwy dystansowej, materiały które zawierają zintegrowaną warstwę drenażową w postaci splotu pod metal charakteryzują się wieloma zaletami. Zintegrowana warstwa drenująca zapobiega tworzeniu się miejsc z zalegającą wilgocią na spodniej stronie blachy. Przestrzeń o grubości 8 mm zapewnia wystarczającą wentylację, co przyczynia się do zapobiegania korozji. Pokrycie metalowe na podłożu jest w pewnym stopniu sprężyste na elastycznym splocie. Odgłosy stukania deszczu lub gradu są dzięki temu znacznie wytłumione. Badania akustyczne wykazały redukcję hałasu aż do 8 db w przeciwieństwie do bezpośredniego montażu pokrycia metalowego na deskowaniu.