Termoizolacja dachów stromych

Wyróżnia się trzy zasadnicze metody termoizolacji dachów: termoizolacja na krokwiach, termoizolacja pomiędzy krokwiami oraz połączenie połączenie powyższych sposobów. W przypadku termoizolacji na krokwiach, która jest najbardziej efektywną metodą, płyty tworzą szczelną warstwę, która układana jest powyżej krokwi. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie cieńszych przekrojów krokwi. W tradycyjnym systemie termoizolacji pomiędzy krokwiami o grubości krokwi decyduje planowana grubość stosowanej wełny. Jest ona zawsze większa, niż wynika to z wymagań statyki. Poza tym krokwie i ściany działowe stanowią mostki termiczne, które mają negatywny wpływ na wydajność termoizolacji. Można to przyrównać do sytuacji, w której z zimowego płaszcza zostałyby wycięte pasy. Termoizolacja łączona poprawia słabe miejsca termoizolacji pomiędzy krokwiami i daje możliwość zastosowania oszczędniejszej konstrukcji dachu.

Warto wiedzieć ...

Dobra termoizolacja się opłaca!

Prosimy mieć na względzie rzecz następującą: decyzja o grubości termoizolacji podjęta dzisiaj będzie miała bezpośredni wpływ na koszty ogrzewania, komfort przebywania w pomieszczeniu oraz na wartość budynku w razie sprzedaży w ciągu kolejnych 30 lub 40 lat. Pewną rzeczą jest to, że ceny oleju, gazu i prądu będą stopniowo wzrastać, a wymagania normowe w budownictwie będą coraz większe. Opłacalne jest więc inwestycja w termoizolację, której grubość zapewnia wydajność przekraczającą aktualne wymagania EnEV.