Termoizolacja łączona

Termoizolacja łączona stanowi połączenie termoizolacji umieszczonej pomiędzy krokwiami i dodatkowej warstwy ocieplenia powyżej lub pod krokwiami. Poprawia ona słabe punkty tradycyjnej termoizolacji pomiędzy krokwiami i umożliwia zastosowanie oszczędnej konstrukcji dachu.

Warto wiedzieć ...

Co to są mostki termiczne?

Pojedyncze miejsca w przegrodzie o wysokim stopniu przewodzenia ciepła w porównaniu z powierzchnią sąsiadującą, np. krokwie, obramowania okien lub nawet narożniki budynków. W miejscach występowania mostków termicznych istnieje ryzyko skraplania się wody, co prowadzić może do poważnych uszkodzeń. Skutecznym sposobem unikania mostków termicznych jest stosowanie termoizolacji na krokwiach lub pod krokwiami.