Przykład układu systemowego dla konstrukcji na betonie

Systemowy układ dachu stromego dla budownictwa nowego z zastosowaniem termoizolacji na krokwiach BauderPIR.