Dom pasywny - przykład 6

Budownictwo nowe > Dom pasywny
Widoczna konstrukcja dachu z systemem zazielenienia, możliwość malowania lub tapetowania
1Zazielenieniesystem zazielenienia ekstensywnego Baudera
2Papa nawierzchniowaBauderPLANT E
3Papa podkładowaBauderTEC ELWS DUO
4Płyta do termoizolacji na krokwiachBauderPIR MDE
5Warstwa paroizolacyjnaBauderTEC KSD DUO
6Termoizolacja "Kombi"BauderPIR TP-Kombi
7Krokwie