Dachy zielone - informacje podstawowe

Tam na górze tworzymy zielone oazy.

Zieleń na dachu

Każdy dach zielony stanowi przestrzeń dla życia organizmów. Systemy zazielenienia intensywnego z trawnikami, obszarami dla roślin, ścieżek i powierzchni przeznaczonych do wypoczynku mogą być formowane i użytkowane w identyczny sposób jak ogrody. Dachy ekstensywne natomiast składają się z mało wymagających roślin, przeważnie niskopiennych, i można po nich chodzić tylko w celu dokonywania przeglądu i konserwacji. Obie formy zazielenienia stanowią dobrą przestrzeń życia dla roślin i drobnej fauny. Zwracają one naturze cząstkę z tego, co zostało jej zabrane poprzez zabudowę przestrzeni.