Zabezpieczenie przed przerastaniem korzeni

W dachach zielonych jedna warstwa powinna być warstwą przeciwkorzenną, zabezpieczającą hydroizolację przed przenikaniem korzeni. Skuteczną ochronę przed przerastaniem korzeni potwierdzoną badaniami FLL zapewniają następujące produkty:

BauderPLANT E
Uniwersalna papa nawierzchniowa BauderPLANT E zapewnia szereg opcji. Jakość bitumu modyfikowanego elastomerami przewyższa znacznie wymagania normy DIN, natomiast wkładka nośna jest z dobrej jakości poliestru. Powierzchnia papy pokryta łupkiem w kolorze zielonym stanowi zabezpieczenie przed działaniem promieniowania UV. Nadaje się ona przez to zarówno do wykonywania przyłączeń jak i jako "prewencyjna ochrona przeciwkorzenna" na wypadek gdyby dach płaski miałby być pokryty zielenią w późniejszym terminie. Często zdarza się bowiem tak, że w ostateczne przeznaczenie dachu nie jest do końca znane w fazie budowy.

Bauder Pflanzschwarte

Papa Bauder Pflanzschwarte wykonana jest również ze specjalnego odpornego na przerastanie korzeni bitumu. Wkładka z miedzi stanowi dodatkową barierę przeciwkorzenną, zapewniając jednocześnie dobrą wytrzymałość mechaniczną papy. Dzięki temu może ona być stosowana wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie wysokiej wytrzymałości mechanicznej, np. jako hydroizolacja płyt nadgarażowych.

BauderTHERMOPLAN-T
W segmencie folii z tworzyw sztucznych pewne zabezpieczenie przed przenikaniem korzeni zgodne z wytycznymi FLL zapewnia folia BauderTHERMOPLAN-T. Jest ona nowoczesnym systemem hydroizolacji FPO składającym się z wysokiej klasy termoplastycznych poliolefin FPO. Stanowi połączenie dobrej stabilności wymiarowej, elastyczności i bardzo wysokiej wytrzymałości na obciążenie oraz promieniowanie UV i temperaturę.

Przegląd produktów: