Zazielenienie ekstensywne

Celem ekstensywnego zazielenienia dachu jest zasadzenie na jego powierzchni roślinności charakteryzującej się niewielkimi ciężarami i wymagającymi minimalnej pielęgnacji. Najczęściej stosuje się rośliny z gatunku Sedum.


Najlepszym dachami zielonymi typu ekstensywnego okazały się systemy składające się z osobnych warstw: wegetacyjnej i drenażowej rozdzielonych włókniną filtracyjną. Funkcję warstwy wegetacyjnej spełnia substrat mineralny z niewielką zawartością składników organicznych. Substrat ten powinien charakteryzować się zdolnością pochłaniania wody i składników mineralnych oraz zapewniać niezbędną przestrzeń dla korzeni roślin.

Woda, która nie zostanie wchłonięta przez roślinność powinna zostać odprowadzona. W tym celu stosuje się warstwę drenażową, która stanowi połączenie warstwy gromadzącej wodę i drenującej. Pomiędzy substratem a warstwą drenażową znajduje się warstwa filtracyjna, która zapobiega przedostawaniu się drobnych cząstek z warstwy substratu i zabezpiecza w ten sposób warstwę drenażową przed zamuleniem.


Ciężary powierzchniowe układów dachów zielonych zależą w przeważającej mierze od ciężaru substratów wegetacyjnych. Każdy centymetr grubości warstwy przeciętnego substratu w stanie nasyconym wynosi ok. 10 do 13 kg/m². Dla zasadzenia roślin z gatunku Sedum dopuszczalna minimalna grubość warstwy substratu wynosi 6 cm. Razem z warstwą wegetacyjną, filtrującą i drenażową całkowity ciężar wynosi łącznie od 70 do 100 kg/m². Układ z roślinami Sedum przy grubości warstwy wegetacyjnej wynoszącej 8 cm charakteryzuje się ciężarem wynoszącym od 90 do 130 kg/m². 

Dzięki zastosowaniu wyjątkowo lekkiego systemu zazielenienia dachu dla konstrukcji o niewielkich nośnościach możliwe jest osiągnięcie całkowitego ciężaru wynoszącego mniej, niż 70 kg/m². Pozostaje jednak wtedy bardzo mała przestrzeń dla rozwoju korzeni. Chociaż dachy zielone ekstensywne wymagają małych nakładów pielęgnacji, to jednak nie można ich pozostawić samym sobie. Regularne usuwanie chwastów oraz w miarę potrzeb dodatkowe nawożenie należą do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. 

Podlewanie kilkusezonowych dachów ekstensywnych nie jest konieczne. Nawadnianie może być konieczne tylko w przypadku nowych dachów. Do czasu aż roślinność zadomowi się dostatecznie w czasie dwóch pierwszych sezonów wegetacyjnych może zachodzić konieczność większego nakładu pracy na pielęgnację. Po tym okresie wystarczą dwie wizyty na dachu w roku, najlepiej wczesną wiosną oraz jesienią.