Zazielenienie intensywne

Zazielenienie intensywne powierzchni dachowej daje możliwość bardzo różnorodnego kształtowania zieleni. Przy odpowiednich założeniach i prawidłowym wykonawstwie dachy zielone mogą być wykorzystywane niemal jak ogrody. Możliwe jest zarówno sadzenie trawy jak i uprawa drzew.


Przy właściwym ukształtowaniu warstwy wegetacyjnej, wystarczającym nawodnieniu i zaopatrzeniu w składniki odżywcze, warunki do wzrostu roślin na dachu są porównywalne do tych na normalnym gruncie. Należy przewidzieć i uwzględnić wiele okoliczności mogących mieć wpływ na zieleń np. negatywny wpływ światła odbitego od fasad. Planowanie zazielenienia intensywnego, a w szczególności dobór odpowiedniego asortymentu roślin wymaga specjalistycznej, fachowej wiedzy.


W przypadku drzew i krzewów dla ukształtowania warstwy wegetacyjnej obowiązuje prosta zasada, że grubość warstwy substratu dla zazielenienia intensywnego nie może wynosić mniej, niż 1/10 wysokości rośliny. Dla trawników i podobnych pokryć grubość intensywnej warstwy wegetacyjnej powinna wynosić przynajmniej 20 cm. Pomimo dużej zdolności gromadzenia wody przez substraty obszary zazielenienia intensywnego wymagają regularnego nawadniania w okresie intensywnej suszy. Tak jak w każdym ogrodzie istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem zieleni a jej pielęgnacją. Z uwagi na szeroki zakres systemów zazielenienia intensywnego zalecane jest ustalenie zakresu pielęgnacji.

Wymagany nakład prac na pielęgnację dachu jest znacznie wyższy w porównaniu z zazielenieniem ekstensywnym.