Zazielenienie powierzchni stromych

Powierzchnie strome wymagają systemów zazielenienia specjalnego rodzaju. Stabilność warstw musi być zabezpieczona w sposób pewny, oraz zwiększona powinna być również chłonność wody. Stanowi to wyrównanie dla szybszego spływania wody i wysychania powierzchni niż w dachach płaskich.


Oba powyższe warunki mogą być łatwo spełnione dla spadku wynoszącego do 15° dzięki bezpośredniemu wypełnieniu płyty Bauder Wasserspeicherplatte. Przy spadkach wynoszących powyżej 15° wymagane są dodatkowe środki zaradcze. Jako zabezpieczenie przed obsunięciem substratu służy dodatkowa drewniana kratownica.


Należy dążyć do jak najszybszego zasadzenia roślinności w substracie. Można to osiągnąć poprzez zwiększoną ilość sadzonek oraz poprzez dodatkowe nawadnianie podczas okresu narastania. Dalsza pielęgnacja stromych dachów zielonych jest szczególnie ważna. 

Przy dachach dwuspadowych o powierzchniach skierowanych na północ i południe, rozwój roślinności w obu częściach może się bardzo od siebie różnić.