Warstwy dachu zielonego

Przekrój dachu zielonego potwierdza solidność tego typu konstrukcji. Składa się na niego warstwa rozdzielcza oraz ślizgowa, zabezpieczająca, drenująca i odsączająca, filtracyjna, wegetacyjna, a także zazielenienie. Zaletą tego typu pokrycia jest zapewnienie bardzo dobrej izolacji akustycznej, tłumiącej wszelkie hałasy z zewnątrz oraz termoizolacji, chroniącej przed temperaturami z zewnątrz. Warto pamiętać także o ich funkcji estetycznej. Rośliny porastające budynek prezentują się wręcz zjawiskowo.

Jako producent oferujemy materiały, takie jak folia polietylenowa, włóknina filtracyjna, czy płyty drenujące oraz inne materiały, które tworzą przekrój dachu zielonego. Włóknina filtracyjna chroni przed dostawaniem się elementów podłoża do wnętrza konstrukcji. Pod nią znajdują się płyty drenujące przystosowane do odprowadzania wód opadowych. Folia polietylenowa stosowana jest jako warstwa ślizgowa. Do zabezpieczenia powierzchni przed korzeniami roślin, stosujemy specjalna papę Plant E oraz folie (membrany dachowe) z FPO, chroniąc wewnętrzne części konstrukcji.

To nowoczesne rozwiązanie doskonale sprawdza się w przypadku domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, siedzib przedsiębiorstw oraz budynków innego typu.

 
Zazielenienie (1)
Zazielenienie intensywne lub ekstensywne, np. mechaniczne nanoszenie mieszanki nasion metodą natrysku, z sadzonek lub poprzez zasiew.

Warstwa wegetacyjna (2)
Warstwa wegetacyjna jako przestrzeń intensywnie porośnięta korzeniami powinna zapewniać roślinom na dachu dobre warunki wzrostu. Substraty wegetacyjne do systemów zazielenienia dachów są uniwersalne. Decydujące dla jakości substratów są zdolność gromadzenia wody, stabilność struktury, przepuszczalność wody i uziarnienie.

Warstwa filtracyjna (3)
Zapobiega zamuleniu warstwy odsączającej poprzez drobne cząstki przedostające się z warstwy wegetacyjnej do drenażowej zapewniając w ten sposób jej prawidłowe funkcjonowanie.

Warstwa drenująca i odsączająca (4)
Służy do prawidłowego odprowadzania nadmiaru wód opadowych. Stanowi często połączenie warstwy gromadzącej wodę i drenującej.

Warstwa zabezpieczająca (5)
Zabezpiecza hydroizolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Warstwa rozdzielcza i ślizgowa (6)
Zapewnia rozdział niezgodnych materiałów w układzie zapobiegając niepożądanemu sklejeniu się warstw.