Warstwa filtracyjna

Warstwa filtracyjna zapobiega zamuleniu warstwy drenażowej przez uniemożliwienie przedostawania się drobnych cząstek z warstwy wegetacyjnej zapewniając w ten sposób jej prawidłowe działanie.

Warto wiedzieć ...

Co to jest układ jednowarstwowy?

W tym prostym układzie jedna warstwa substratu spełnia funkcję drenażu, filtrowania i przestrzeni wegetacyjnej. Każde z tych trzech zadań spełnione jest w sposób prawidłowy i niezawodny.

Układ jednowarstwowy umożliwia zazielenienie dużych powierzchni przy niewielkim nakładzie pracy i kosztów. Substraty do układów jednowarstwowych opracowane zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy Bauder w zakresie zazieleniania powierzchni dachowych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie optymalnego efektu przy minimalnym nakładzie pracy.