Ścieżki dla ruchu pieszego i kołowego

Płyta odsączająca i gromadząca wodę Bauder DSE 60 nadaje się do budowy powierzchni przeznaczonych pod ruch pojazdów oraz pod obszary z roślinnością na płytach nadgarażowych. Dzięki umieszczeniu płyty DSE 60 na całej powierzchni powstaje jednolity drenaż, który nie jest przerwany w żadnym miejscu. W ten sposób dachy zielone na płytach nadgarażowych mogą być odwadniane bez osobnego odprowadzania wody spod powierzchni utwardzonych.