Przykłady ekstensywnego zazielenieniaRóżnorodność systemów dla budownictwa nowego i renowacji jest tak duża, że nie jest możliwe przedstawienie tutaj wszystkich wariantów. Wszystkie przedstawione tutaj układy warstw spełniają wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia zewnętrznego zgodnie z normą DIN 18531 oraz odpowiednich wytycznych. Pozostałe kombinacje układów systemowych wskażą Państwu nasi doradcy techniczni udzielając odpowiedzi na pytania w sprawach technicznych.