Przykład 1

Rozwiązania systemowe > zazielenienie intensywne
Zdolność gromadzenia wody wynosząca więcej, niż 21 litrów na metr kwadratowy.

1Zazielenienieroślinność do zazielenienia intensywnego
2Warstwa wegetacyjnaBauder Pflanzerde do dachów intensywnych (grubość warstwy od 20 cm)
3Warstwa filtracyjnaBauder Filtervlies FV 125
4Warstwa odsączająca i gromadząca wodęBauder Wasserspeicherplatte WSP 75 (wysokość elementu 75 mm)
5Warstwa zabezpieczającaBauder Faserschutzmatte FSM 600
6Warstwa rozdzielcza i ślizgowafolia PE 02

Dane techniczne:

Wysokość układu≥28,0 cm
Zdolność gromadzenia wody przy grubości warstwy wynoszącej 26 cm117,5 l/m2
Ciężar całkowity w stanie nasycenia wodą306,5 kg/m2