Przykład 2

Rozwiązania systemowe > Zazielenienie intensywne
Jednolity wytrzymały na ściskanie drenaż pod powierzchnią zazielenioną i utwardzoną.
1Zazielenienieroślinność do zazielenienia intensywnego
2Warstwa wegetacyjnaBauder Pflanzerde do dachów intensywnych (grubość warstwy od 20 cm)
3Warstwa filtracyjnaBauder Flitervlies FV 125
4Warstwa odsączająca i drenującapłyta Bauder DSE 60 (wysokość elementu 60 mm)
5Warstwa zabezpieczającaBauder Faserschutzmatte FSM 600
6Warstwa rozdzielcza i ślizgowaBauder Trennfolie PE 02

Dane techniczne:

Wysokość układu≥26,0 cm
Zdolność gromadzenia wody przy grubości warstw wynoszącej 26 cm113,0 l/m2
Ciężar całkowity w stanie nasycenia wodą326,0 kg/m2