Adres firmy:

Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. gen T. Kutrzeby 16 G
61-719 Poznań

Tel.: (061) 88 57 900
Faks: (061) 82 07 201
info[at]bauder.pl
Historia

Sięgamy wyżej Ponad 150 lat rodzinnej tradycji

Historia

1857
Wilhelm Burck zakłada fabrykę pap dachowych i wyrobów smołowych „Dachpappen- und Asphaltgeschäft Wilhelm Burck“.

1909
Paul Bauder staje się współwłaścicielem firmy.

1911
Ze względu na połączenie kolejowe firma Burck zostaje przeniesiona do Stuttgartu-Weilimdorf, obecnej siedziby głównej.

1925
Paul Bauder przejmuje zakład produkcyjny tworząc przedsiębiorstwo o nazwie Paul Bauder. Do firmy przystępuje Hermann Bauder.

1964
Jako pierwszy producent w Niemczech Bauder produkuje papy zgrzewalne na wielką skalę przyczyniając się w ten sposób do rozpowszechnienia tej techniki krycia dachów.

1967
Pod nazwą THERMOTEKT produkowane są pierwsze płyty termoizolacyjne z poliuretanu.

1972
Dzięki nowemu zakładowi w Bochum, Bauder wchodzi na rynek położony na północ od Menu.

1982
Gerhard Bauder, zarządzający sprawami technicznymi, oraz Paul-Hermann Bauder, zarządzający sprzedażą, przejmują kierownictwo w firmie. Hermann Bauder obejmuje przewodnictwo rady zakładowej.

1985
Wraz z założeniem pierwszej zagranicznej spółki dystrybucyjnej w Austrii, systematycznie rozbudowywana jest działalność eksportowa. Dzisiaj poprzez ponad 10 przedstawicielstw Bauder jest obecny w całej Europie.

1994
Wraz z wybudowaniem nowego zakładu w Landsberg/Halle, Bauder wchodzi na rynki we wschodnich Niemczech i Europie Wschodniej.

2000
Bauder przejmuje firmę Roland z Achim w celu wzmocnienia swojej pozycji w Niemczech Północnych.

2000
Wraz z przejęciem firmy Thermoplast z Bernsdorfu, Bauder staje się kompleksowym dostawcą pap bitumicznych i folii dachowych z tworzyw sztucznych.

2008
Budowa nowego zakładu w Schwepnitz (pod Bernsdorf) produkującego folie FPO dowodzi sukcesu kompleksowej strategii przedsiębiorstwa.