Adres firmy:

Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. gen T. Kutrzeby 16 G
61-719 Poznań

Tel.: (061) 88 57 900
Faks: (061) 82 07 201
info[at]bauder.pl
Przyszłość

Sięgamy wyżej Także w przyszłości otwarci na potrzeby Klientów

Przyszłość

Rynki w Europie zmieniają się coraz szybciej, a tym samym także wymagania, które stawiają nam nasi Klienci. Postrzegamy to jako szansę dla długofalowego i zdrowego rozwoju. Jesteśmy ukierunkowani na zdobywanie wiedzy i stale poddajemy w wątpliwość istniejący stan rzeczy, ponieważ nie ma rozwiązania, którego nie można by ulepszyć. Ciągle pracujemy nad udoskonalaniem naszej efektywności i procesów roboczych, aby dalej rozbudowywać naszą wiodącą pozycję rynkową. Naszym atutem jest wczesne rozpoznawanie indywidualnych wymagań rynkowych i opracowywanie „przyciętych na miarę”, innowacyjnych rozwiązań. W tej pracy punktem odniesienia są dla nas najlepsi. Tego oczekują nasi Klienci i taka jest nasza strategia, która zapewnia nam przyszłość.