Bauder dziękuje za Państwa wizytę na naszej stronie internetowej oraz Państwa zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. W tym kontekście przywiązujemy szczególną wagę do ochrony Państwa danych osobowych.

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

Bauder Polska Sp. z o.o.
Ul. Kutrzeby
16 G lok. 141
61-719 Poznań
NIP: 7780085279

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych:


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, jak również naszych usług i treści. Z reguły Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uprzedniej zgody nie można uzyskać z przyczyn faktycznych, a przepisy prawa zezwalają na przetwarzanie danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest następująca:
- Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
- W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym w ramach działań przedumownych, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
- W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
- W przypadku, gdy istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
- Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają pierwszeństwa, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe odwiedzających naszą stronę zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestaną obowiązywać cele przechowywania danych. Poza tym dane są przechowywane tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega osoba odpowiedzialna. Blokowanie i usuwanie danych odbywa się niezwłocznie, jeżeli okresy przechowywania upłynęły z powodu wyżej wymienionych norm, chyba że istnieje konieczność, która sprawia, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy lub innego wykonania umowy.

Prowadzenie strony internetowej i tworzenie plików dziennika


Zakres przetwarzania danych
Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera zgłaszającego zapytanie.
Rejestrowane są następujące dane:
a. Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki.
b. System operacyjny użytkownika
c. Adres IP użytkownika
d. Dane Geo IP
e. Dostawca usług internetowych
f. Data i godzina dostępu
g. Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na naszą stronę internetową.
h. Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie ma miejsca zapisywanie danych wraz z innymi danymi osobowymi.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Cel przetwarzania danych
Adres IP odwiedzającego musi być przechowywany w naszym systemie, aby strona mogła być dostarczona do komputera użytkownika. W tym celu należy przechowywać adres IP przez cały czas trwania sesji. Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych. Również w tym przypadku wykazujemy uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Czas trwania przechowywania
Dalsze dane zostaną usunięte zaraz po wygaśnięciu wyznaczonego celu gromadzenia danych. W przypadku zbierania danych na potrzeby serwisu internetowego ma to miejsce w momencie zakończenia danej sesji. Państwa adres IP i nazwa dostawcy usług internetowych, które przechowujemy wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, zostaną usunięte po siedmiu dniach.
Prawo do sprzeciwu oraz usunięcia
Rejestrowanie danych w celu udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach logów jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym osoba odwiedzająca naszą stronę nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

Cookie

Podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych możemy przechowywać informacje w formie pliku cookie na komputerze użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwera WWW do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym komputera.  Informacje te są wykorzystywane do automatycznego rozpoznawania użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszych witryn internetowych i ułatwiają nawigację. Pliki cookie umożliwiają na przykład dostosowanie strony internetowej do zainteresowań użytkownika. Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby dokonująca wywołania przeglądarka mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony. Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników w zakresie surfowania po Internecie.

Następujące dane są zapisywane i przesyłane w plikach cookie:

- Ustawienia języka
- Przedmioty w koszyku
- informacje dotyczące logowania
- Wpisane wyszukiwane słowa
- Częstotliwość odsłon
- Korzystanie z funkcji strony internetowej
- Anonimizowane dane dotyczące wykorzystania do celów statystycznych

Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej, użytkownik jest informowany o korzystaniu z plików cookie i uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście odsyła się również do niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie komputera przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). W ustawieniach przeglądarki można w każdej chwili zmienić zapisywanie plików cookie, wybierając funkcję "nie akceptuj plików cookie". Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nasza strona nie może być już w pełni wykorzystana. Zanim ustawione zostaną trwałe pliki cookie, należy wyrazić na to zgodę. Zgodę można w każdej chwili odwołać, usuwając plik cookie. Więcej informacji można znaleźć w opisie przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się na Państwo korzystanie z tych plików cookie, pod warunkiem, że są one akceptowane zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje wszystkie pliki cookie.

Przechowywanie, sprzeciwianie się zastosowaniu i usuwanie plików cookie:
Mają Państwo możliwość ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookie były wyświetlane przed ich zapisaniem, akceptowane lub odrzucane tylko niektóre z nich, lub też generalnie pliki cookie były odrzucane. Zwracamy uwagę, że zmiany ustawień dotyczą tylko danej przeglądarki. W przypadku korzystania z różnych przeglądarek lub zmiany urządzenia mobilnego należy ponownie wprowadzić ustawienia. Ponadto pliki cookie można w każdej chwili usunąć z nośnika pamięci. Informacje na temat ustawień plików cookie, sposobu ich zmiany oraz usuwania plików cookie można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat dezaktywacji plików cookie Flash (w ustawieniach Odtwarzacz Flash)/Udostępnionych obiektów lokalnych można znaleźć tutaj:
Informacje o dezaktywacji Local Shared Objects.

Jeśli jednak nie akceptują Państwo plików cookie, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych naszych ofert. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookie dzielimy na następujące kategorie:

Wymagane koniecznie pliki cookie (typ 1)
Te pliki cookie są obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania stron internetowych i ich funkcji.
Funkcjonalne pliki cookie (typ 2)
Te pliki cookie umożliwiają poprawę komfortu i wydajności stron internetowych oraz udostępnianie różnych funkcji. Na przykład ustawienia językowe mogą być zapisywane w plikach cookie.
Informacyjne pliki cookie (typ 3)
Te pliki cookie gromadzą informacje na temat sposobu korzystania z witryn internetowych. Informacyjne pliki cookie pomagają nam na przykład zidentyfikować szczególnie popularne obszary naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy lepiej dostosować zawartość naszych stron internetowych do Państwa potrzeb, a tym samym udoskonalić nasze usługi dla Państwa. Informacje zbierane za pomocą tych plików cookie nie są danymi osobowymi.
Pliki cookie innych podmiotów (typ 4)
Te pliki cookie stosowane przez podmioty trzecie, np. portale społecznościowe. Służą one przede wszystkim do integracji treści społecznościowych, takich jak wtyczki społecznościowe na naszej stronie internetowej.

Na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie:  
Nazwa pliku cookie Cel zastosowania Okres przechowywania Rodzaj plików cookie
fe_typo_user Zachowuje stany użytkowania w przypadku wszystkich zapytań dotyczących strony podczas sesji Typ 1
_ga Ten plik cookie służy do rozróżniania użytkowników przez Google Analytics. 2 lata Typ 3
_gat Używane przez Google Analytics w celu zmniejszenia wskaźników wymagań. podczas sesji Typ 3
_gid Ten plik cookie służy do rozróżniania użytkowników przez Google Analytics. podczas sesji Typ 3
Spamshield  Ten plik cookie służy do ochrony formularzy przed spamem. podczas sesji Typ 4
PREF Ustawiane przez YouTube i/lub Google, gdy tylko film wideo zostanie osadzony na stronie i/lub odtworzony. 8 miesięcy Typ 4
   

Newsletter

Mają Państwo możliwość subskrypcji bezpłatnego Newslettera na naszej stronie internetowej. Dane wprowadzone na ekranie do prowadzania danych zostaną przesłane do nas. Gromadzone i przechowywane są następujące dane:
- Zwrot do osoby, w tym tytuł wraz z imieniem i nazwiskiem
- Adres email
- Obszary tematyczne
Ponadto przy rejestracji gromadzone są następujące dane:
- Adres IP komputera wywołującego dane
- Data i godzina rejestracji
Zgodę na poprawne dostarczenie Newslettera uzyskuje się podczas rejestracji.  Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysłania Newslettera. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłki Newslettera
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się użytkownika w celu otrzymania Newslettera jest udzielenie przez niego zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Cel przetwarzania danych
Adres e-mail użytkownika jest uzyskiwany w celu doręczenia Newslettera. Zbieranie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy do odpowiedniego zwrócenia się do danej osoby i przyporządkowania informacji, które użytkownik ma otrzymać.
Czas trwania przechowywania
Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich gromadzenia. Adres e-mail wraz z danymi osobowymi zebranymi podczas rejestracji jest zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywny pozostaje newsletter.
Odwołanie i wyrejestrowanie
Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez danego użytkownika. W tym celu użytkownik w newsletterze znajduje się przycisk (link), który służy do wypisania się z subskrypcji. Wciśnięcie przycisku powoduje również cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych podczas procesu rejestracji.

Formularz kontaktowy

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej poprzez podanie danych osobowych. Jeśli użytkownik podejmie tego typu kontakt, dane są zapisywane na ekranie do wprowadzania danych, i przesyłane do nas i zapisywane. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania danych konwersacji. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. W ramach formularza kontaktowego gromadzone i przechowywane są następujące dane:
- Zwrot do danej osoby, imię i nazwisko, nazwa firmy
- Dane adresowe w tym kraj
- Adres email
- Telefon, faks, telefon komórkowy
- Klasyfikacja wiadomości
- Państwa wiadomość jako tekst ciągły
- Materiały informacyjne zamówione w tym kontekście
Proszę pamiętać, że pola oznakowane „*” to pola obowiązkowe.
Ponadto przy rejestracji gromadzone są następujące dane:
- Adres IP użytkownika
- Data i godzina wysyłki
Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane użytkownika wysłane wraz z e-mailem zostaną zapisane.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku stosowania formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę (art. 4 ust. 11 RODO). Jeżeli nawiązanie kontaktu służy wykonaniu umowy lub wykonaniu czynności przedumownych, stosuje się dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawą prawną do przetwarzania danych w sytuacji kontaktu z danymi drogą elektroniczną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli nawiązanie kontaktu służy wykonaniu umowy lub wykonaniu czynności przedumownych, stosuje się dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Cel przetwarzania danych
Celem gromadzenia danych osobowych jest przetwarzanie obaw i pytań użytkowników, jednoznaczna identyfikacja użytkownika i nawiązanie z nim kontaktu. Dalsze dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystywaniu kontaktów i zapewnieniu bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego.
Czas trwania przechowywania
Ponieważ system nie jest w stanie rozróżnić, czy kontakt jest jedynie komunikacją, czy też wypełnieniem lub wdrożeniem środków przedumownych, okres przechowywania opiera się na odpowiednich obowiązujących wymogach prawnych dotyczących obowiązku przechowywania (od 2018 r. jest to 10 lat). Usunięcie następuje automatycznie po tym okresie.
Okres na złożenie sprzeciwu i możliwość zablokowania
Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Ponieważ kontakt odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, a użytkownik sprzeciwia się przechowywaniu swoich danych osobowych, prowadzi to do natychmiastowego zakończenia konwersacji. W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane podczas kontaktu zostaną oznaczone (zablokowane) w systemie archiwum w taki sposób, że dostęp do nich nie będzie już możliwy. Nie ma to zastosowania do danych przechowywanych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Google Analytics

"Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej zmniejszy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych, klikając poniższy link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Umowa o realizację zlecenia została zawarta z Google drogą elektroniczną. Anonimizacja IP została aktywowana podczas konfiguracji Google Analytics. Google Inc. („Google“): Google posiada certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO..
Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych umożliwia nam analizę zachowań internautów. Uzyskane dane umożliwiają nam uzyskanie informacji na temat wykorzystania poszczególnych elementów serwisu. Pomaga to w ciągłym ulepszaniu strony internetowej i czyni ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest to również nasz uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych.
Czas trwania przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą nam już potrzebne do analiz. Maksymalny okres przechowywania wynosi 26 miesięcy.
Prawo do sprzeciwu oraz usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, można zablokować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku dezaktywacji plików cookie może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje strony będą mogły być w pełni wykorzystane.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Nasze strony internetowe mogą również zawierać oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, przekażemy dane do odpowiedniego dostawcy w wymaganym zakresie. Kiedy na naszych stronach internetowych używamy "wtyczek społecznościowych" takich serwisów społecznościowych jak Facebook, integrujemy je w następujący sposób: Podczas odwiedzania naszych witryn wtyczki społecznościowe są dezaktywowane, tzn. do operatorów tych sieci nie są przesyłane żadne dane. Jeśli chcą Państwo korzystać z jednej z sieci, należy kliknąć odpowiednie wtyczki społecznościowe, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci. Jeśli posiadają Państwo konto użytkownika w sieci i pozostają zalogowani po aktywacji wtyczki społecznościowej, sieć może przypisać Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Aby tego uniknąć, należy wylogować się z danego portalu przed aktywacją wtyczki społecznościowej.

YouTube

Nasza strona internetowa zawiera osadzone filmy video umieszczone na YouTube. Umożliwiają one połączenie z serwerami YouTube. YouTube to oferta Google Inc. z siedzibą w San Bruno w Kalifornii. Podczas odtwarzania wideo dane są przesyłane do serwera YouTube, np. które ze stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani jako członek YouTube, te i inne informacje związane z odtwarzaniem wideo, np. za pomocą wtyczki, zostaną przypisane do Państwa konta użytkownika YouTube. Można temu zapobiegać tylko wylogowując się z YouTube przed odtworzeniem wideo. Cel i zakres gromadzenia danych, jak również korzystanie z danych przez Google, prawa użytkownika oraz opcje ustawień ochrony jako klienta YouTube można znaleźć w informacjach o ochronie danych na YouTube (http://www.youtube.com/t/privacy).

Facebook

Za pośrednictwem naszej strony internetowej, odwiedzający mają możliwość zalogowania się na Facebooku, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Dzieje się tak po kliknięciu przycisku "Facebook" (małe pomarańczowe f na białym tle). Dzięki temu Facebook może wymieniać dane oraz zbierać, przechowywać i wykorzystywać Państwa dane, niezależnie od tego, czy są Państwo zarejestrowani na Facebooku, czy też nie. Ponieważ połączenie między Państwem a Facebookiem jest bezpośrednie, nie posiadamy żadnych informacji o charakterze i zakresie przekazywanych danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat oficjalnej polityki prywatności Facebooka, należy kliknąć na poniższy link: (http://de-de.facebook.com/policy.php)

Vimeo

Do integracji filmów wideo wykorzystujemy dostawcę Vimeo. Operatorem Vimeo jest firma Vimeo, LLC, z siedzibą pod adresem 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową naszej witryny internetowej wyposażoną w taką wtyczkę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo i wyświetlana jest wtyczka. W ten sposób przekazywane są dane do serwera Vimeo, np. informacje, które strony internetowe zostały przez Państwa odwiedzone. Jeśli użytkownik jest zalogowany jako członek Vimeo, firma Vimeo przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. klikając przycisk startowy filmu wideo, informacje te są również przypisywane do konta użytkownika. Użytkownik może zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się z konta Vimeo i usuwając odpowiednie pliki cookie Vimeo przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny internetowej. Więcej informacji na temat polityki Vimeo w zakresie przetwarzania danych i prywatności można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.

Prawa osób zainteresowanych:

Jeśli na stronie internetowej pobierane są od Państwa dane osobowe, są Państwo osobami zainteresowanymi w rozumieniu RODO i mają Państwo następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:
Mają Państwo prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO.
Mają Państwo prawo do korekty zgodnie z art. 16 RODO.
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
Mają Państwo prawo do usunięcia informacji zgodnie z art. 17 RODO.
Prawo do informacji

Jeśli skorzystali Państwo z prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z RODO, administrator danych ma obowiązek poinformować o tym wszystkich odbiorców, którym ujawnił te dane, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo do informacji o odbiorcach.
Mają Państwo prawo do przeniesienia informacji zgodnie z art. 20 RODO.
Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, odnosi się to również do profilowania na podstawie tego przepisu. Osoba odpowiedzialna nie będzie już wtedy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne i godne ochrony powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, a przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe, które dotyczą Państwa, są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.  Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Państwa dotyczące nie będą już przetwarzane do tych celów. Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanej procedury wykorzystującej specyfikacje techniczne.

Wystarczające jest pisemne zgłoszenie sprzeciwu na adres siedziby firmy:
Bauder Polska Sp. z o.o.
Ul. Kutrzeby 16 G lok. 141
61-719 Poznań

lub adres mailowy: info[at]bauder.pl

Cofnięcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych
Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych. Unieważnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na podstawie tej zgody do chwili jej unieważnienia. Dalsze przetwarzanie tych danych na podstawie innej podstawy prawnej, np. w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, również pozostaje nienaruszone.
Wystarczające jest pisemne zgłoszenie odwołania na adres siedziby firmy:

Bauder Polska Sp. z o.o.
Ul. Kutrzeby 16 G lok. 141
61-719 Poznań

info[at]bauder.pl

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza wymogi prawne, mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO).

Wersja
Niniejsza deklaracja została ostatnio zaktualizowana 27 lipca 2018 roku. Firma Bauder zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych. (Stan: 27.07.2018)

Osoba kontaktowa ds. ochrony danych „Bauder Polska Sp. z o.o.” „Stanisław Jędraszewski”